Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

ITS Hellas

ITS HELLAS: To Όραμα!

 1. Ανταγωνιστική ελληνική βιομηχανία τεχνολογίας συστημάτων ευφυών μεταφορών
 2. Αποτελεσματική, ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία των μεταφορικών δικτύων με χρήση νέων τεχνολογιών στη χώρα
 3. Ολοκληρωμένη και κοινή προσέγγιση όλων των εμπλεκομένων για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των συστημάτων ευφυών μεταφορών στη χώρα
 4. Ευφυή Συστήματα μεταφορών: Ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στην Ελλάδα.

ITS HELLAS: Στόχοι και περιεχόμενο δραστηριοτήτων

Ο Σκοπός της ITS-HELLAS είναι:

 • Η υποστήριξη στη δημιουργία και υλοποίηση μιας Εθνικής στρατηγικής σε θέματα Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν Εθνικοί στόχοι ασφαλούς μετακίνησης, ενίσχυσης της αποδοτικότητας και μέγιστης φιλικότητας προς το περιβάλλον του συστήματος μεταφορών καθώς και στόχοι ενίσχυσης της εμπορικής ανταγωνιστικότητας της εγχώριας «Βιομηχανίας» Ευφυών Μεταφορών.
 • Η αποστολή του ITS HELLAS είναι να προωθήσει την ανάπτυξη και χρήση Ελληνικής Τεχνολογίας και εμπειρίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη μεγαλύτερη κινητικότητα και άνεση των πολιτών και την αειφόρο ανάπτυξη.

Περισσότερα...

Δομή της ITS HELLAS

Η ITS Hellas είναι μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αστικής Ευθύνης με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» Intelligent Transport Systems.

 

Ως Όργανα της ITS-HELLAS ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η Γενική Συνέλευση,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Ελεγκτική Επιτροπή
δ) Συμβουλευτική Επιτροπή


Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος : Ευάγγελος Μητσάκης, (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ)

Αντιπρόεδρος Α: Άγγελος Αμδίτης (ΕΠΙΣΕΥ) (με αρμοδιότητες τον δημόσιο τομέα και τη διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου)

Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Χανιώτης, (TELENAVIS) (με αρμοδιότητα τον ιδιωτικό τομέα)

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Στεφανίδης (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ταμίας: Ελένη Τυρογιάννη (Αττικές Διαδρομές)

Μέλη : 

 • Βασίλης Μιζάρας, (INFOTRIP)
 • Απόστολος Μπιζάκης, (TREDIT)

 

 

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια ITS Hellas

Διοικητικό Συμβούλιο 2014-2016

Πρόεδρος: Άγγελος Αμδίτης

Αντιπρόεδρος Α': Κωνσταντίνος Χανιώτης (με αρμοδιότητα τον ιδιωτικό τομέα)

Αντιπρόεδρος Β': Ευάγγελος Μητσάκης (με αρμοδιότητα τον δημόσιο τομέα)

Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Μιζάρας

Ταμίας: Κωνσταντίνος Χανιώτης

Μέλη:

 • Γεώργιος Στεφανίδης
 • Απόστολος Μπιζάκης
 • Ελένη Τυρογιάννη

Διοικητικό Συμβούλιο 2012-2014

Πρόεδρος: Άγγελος Αμδίτης

Αντιπρόεδρος Α': Κωνσταντίνος Χανιώτης (με αρμοδιότητα τον ιδιωτικό τομέα)

Αντιπρόεδρος Β': Ευάγγελος Μητσάκης (με αρμοδιότητα τον δημόσιο τομέα)

Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Μιζάρας

Ταμίας: Κωνσταντίνος Χανιώτης

Μέλη:

 • Γεώργιος Στεφανίδης
 • Απόστολος Μπιζάκης
 • Γεώργιος Κιούσης

Διοικητικό Συμβούλιο 2010-2012

Πρόεδρος: Βασίλης Μιζάρας

Αντιπρόεδρος: Οδυσσέας Ράπτης

Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Αμδίτης

Ταμίας: Κωνσταντίνος Χανιώτης

Μέλη:

 • Γεωργία Αϋφαντοπούλου
 • Απόστολος Μπιζάκης
 • Γεώργιος Εμμανουηλίδης

Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο 2008 - 2010

Πρόεδρος: Γιάννης Μωϋσίδης

Αντιπρόεδρος: Γεωργία Αϋφαντοπούλου

Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Αμδίτης

Ταμίας: Αθανάσιος Τσιάνος

Μέλη:

 • Βασίλης Μιζάρας
 • Κική Γιαννέλου
 • Ηλίας Γκάγκα
 • Διονύσης Γρηγορόπουλος

 

 

 

 

 

 

Η Ιστορία της ITS-Hellas

 

Στη χώρα μας έχουν γίνει στο παρελθόν διάφορες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ίδρυσης μια Εθνικής Πλατφόρμας ITS. Η πιο πρόσφατη έγινε το Φεβρουάριο του 2006 οπότε πραγματοποιήθηκε η 2η ημερίδα της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ E-BUSINESS FORUM «ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», και στην οποία συμμετείχαν πάνω από 95 εκπρόσωποι εταιριών, ερευνητικών & πανεπιστημιακών οργανισμών αλλά και φορέων, που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, εφαρμογή, διαχείριση & αξιολόγηση συστημάτων νέων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών στη χώρα μας. Ως αποτέλεσμα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την προώθηση των συστημάτων ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα από όλους τους συμμετέχοντες συστήθηκε ομάδα εργασίας με αποκλειστικό σκοπό την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τη σύσταση του ITS-HELLAS. H ενέργεια αυτή ήρθε σε επιστέγαση των προσπαθειών που είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2001 από το ΕΠΙΣΕΥ, ΕΚΕΤΑ, NAVTEQ, για την επεξήγηση και προώθηση της ιδέας, δημιουργίας εθνικού οργανισμού ITS στην Ελλάδα σε όλους τους σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Περισσότερα...