Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

ITS Hellas

Στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα των Συστημάτων Ευφυών μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS) και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί οργανώνονται σε Εθνικά Μη Κερδοσκοπικά Σχήματα με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση των σχετικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Σε αντιστοιχία με την διεθνή τάση και στην Ελλάδα φορείς του κλάδου των μεταφορών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών οργανώνονται στη Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Αστικής Ευθύνης με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» - Intelligent Transport Systems (ITS): "ITS HELLAS".

 

Η ύπαρξη ενός Οργανισμού Εθνικής εμβέλειας που θα υποστηρίζει τη διάδοση και χρήση των συστημάτων Ευφυών μεταφορών στη χώρα και διασφαλίζει συνθήκες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών μεταφορών αποτελεί αναγκαιότητα και σε αυτό το πλαίσιο οι ήδη συμμετέχοντες καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να γίνουν  μέλη στον  Οργανισμό ITS HELLAS.