Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Απονομή τιμητικών πλακετών για την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής & Αρχιτεκτονικής για τα ΕΣΜ

Σε μια λιτή τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της Διημερίδας της ITS Hellas για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και τις Εξελίξεις στη Ελλαδα, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, απένειμε τιμητικές αναμνηστικές πλακέτες στους συντελεστές της εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής και Αρχιτεκτονικής Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.

Τα κείμενα της Εθνικής Αρχιτεκτονικής και Εθνικής Στρατηγικής εκπονήθηκαν από δυο πενταμελείς Ομάδες Εργασίας, οι οποίες συστήθηκαν προ 18μήνου με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η πρώτη ομάδα Εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της και ήδη η Εθνική Στρατηγική έχει υιοθετηθεί από το Μάρτιο 2015. Η δεύτερη Ομάδα Εργασίας πρόκειται να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2015 ώστε στη συνέχεια να εγκριθεί η Εθνική Αρχιτεκτονική, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Τα μέλη και των δυο Ομάδων Εργασίας, ήταν όλοι επιστήμονες υψηλού κύρους, πείρας και εξειδίκευσης στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εργάστηκαν συστηματικά, υπό το συντονισμό των στελεχων του υπουργείου, παράγοντας σημαντικό έργο, για την Ελλάδα και, σε ότι αφορά την Αρχιτεκτονική, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και στις δυο Ομάδες Εργασίας συμμετείχε ενεργά ο Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών-ITS Hellas μέσω εκπροσώπων του Διοικητικού του Συμβουλίου

Στην προσφώνησή του κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Υφυπουργός κ. Σγουρίδης εξήρε την συνδρομή των μελών των δυο Ομάδων Εργασίας και ανέφερε μεταξύ άλλων την σημαντικότητα του όλου εγχειρήματος αλλά και ότι θεώρησε καθήκον του να αναγνωρίσει η Πολιτεία την προσπάθεια αυτή και στην συνέχεια απέδωσε τιμητική πλακέτα, μεταξύ άλλων και στους παρακάτω εκπροσώπους της ITS Hellas: 

  • Δρ. Άγγελο Αμδίτη, Διευθυντή Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ και πρόεδρο της ΙΤS Hellas
  • Καθ. Γεώργιο Στεφανίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του ΔΣ της ITS Hellas
  • Δρ. Ευάγγελο Μητσάκη, Ερευνητή Γ' του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και μέλος του ΔΣ της ITS Hellas 
  • κ. Κωνσταντίνο Χανιώτη, εκπρόσωπο Επαγγελματικών/επιστημονικών φορέων ΕΣΜ και μέλος του ΔΣ της ITS Hellas και
  • κ. Γεώργιο Κιούση, Στέλεχος της εταιρείας "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." που είναι μέλος του ΔΣ της ITS Hellas. 

 

Δε παρέλειψε όμως να αναφερθεί και να αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο και δύο στελεχών του Υπουργείου που συντόνισαν και υποστήριξαν, με κάθε τρόπο, την εκπόνηση των δύο αυτών πρωτοποριακών κειμένων. Έτσι βράβευσε την κα Ροδάνθη Σφακιανάκη, Τμηματάρχη Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μεταφορών και συντονίστρια των δύο αυτών μεταρρυθμιστικών δράσεων και τον κ. Ιωάννη Μάτσα, Υπεύθυνο των Μεταρρυθμιστικών Δράσεων του Υπουργείου.