Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Ολοκλήρωση εργασιών 3ης Διημερίδας: Αποτελέσματα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Διημερίδας του «Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - ΙΤS Hellas» με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα».

 

Η Διημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό την αιγίδα του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics και του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας.

 

Τις εργασίες της Διημερίδας εγκαινίασαν με ομιλίες τους ο κος Θάνος Βούρδας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η  Διευθύντρια Καινοτομίας και Ανάπτυξης της ERTICO-ITS Europe, Δρ. Johanna Tzanidaki, ο Πρόεδρος του φορέα HELLASTRON- «ΕΛΛHΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», κος Βασίλης Χαλκιάς, ο Πρόεδρος της ITS Hellas και Ερευνητής Β’ του EKETA-IMET, Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης, και ο Αντιπρόεδρος της ITS Hellas, και Διοργανωτής της Διημερίδας Δρ. Άγγελος Αμδίτης, (Διευθυντής Έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ).

 

A.VourdasΣυγκεκριμένα, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας, κος Αθανάσιος Βούρδας, έθεσε τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) ως προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η οποία για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης αστικής κινητικότητας έχει προχωρήσει σε σειρά δραστικών αλλαγών και ενεργειών όπως την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τη στήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών, τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης δράσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επιπλέον, το Υπουργείο έχει προχωρήσει στην κατάρτιση εθνικού σχεδίου μεταφορών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος μεταφορών και των αντίστοιχων υποδομών και την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης σε βάθος εικοσαετίας. Απαραίτητη φυσικά είναι η προετοιμασία των κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες θα γίνουν με βάση το σεβασμό του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, καθώς  και τη συνδεσιμότητα των συστημάτων.

 

I.Tzanidaki

Αμέσως μετά, η Δρ. Johanna Tzanidaki παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τις δράσεις της ERTICO για μια ασφαλέστερη, εξυπνότερη και καθαρότερη κινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η κα. Tzanidaki, αφού έκανε μια σύντομη αναφορά  στα σχετικά ευρωπαϊκά έργα,  στα οποία η ERTICO κατέχει ηγετική θέση, παρουσίασε τους άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η αποτελεσματικότητα της εργασίας τους,  όπως για παράδειγμα στην αξιοποίηση των καινοτόμων ΕΣΜ, την προώθηση της εμπλοκής  και την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών αλλά και των διαμορφωτών πολιτικής, τη δικτύωση και τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών κ.ά. Τέλος, παρουσίασε τα μελλοντικά βήματα προς μια συνεργατική, διασυνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, ενώ επεσήμανε την αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα των δικτύων 5G προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση των μαζικών μεταφορών και της αστικής κινητικότητας.

  

HalkiasΑκολούθησε με την ομιλία του ο κος Βασίλης Χαλκιάς, ο οποίος εκπροσωπώντας τον Φορέα Ελληνικών Υποδομών και Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια “Hellastron”, παρουσίασε σύντομα στατιστικά στοιχεία των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων και γνωστοποίησε τους στόχους του φορέα σχετικά με την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων συλλογής διοδίων, την καθιέρωση κοινών τεχνικών προδιαγραφών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του φορέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εφαρμογών, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη λειτουργία δρόμων με διόδια κ.α.

 

Mitsakis

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ITS Hellas, Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης, ευχαρίστησε τους παρισταμένους για το έμπρακτο ενδιαφέρον τους στη διοργάνωση, καθώς και τη συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση αυτής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ITS Hellas και τον Δρ. Άγγελο Αμδίτη και την ομάδα του από το ΕΠΙΣΕΥ, που έχουν αναλάβει βασικό ρόλο στη διοργάνωση της Διημερίδας. Στη συνέχεια, ανέφερε τις προκλήσεις που κατά την άποψή του αντιμετωπίζει ο κλάδος των μεταφορών στην Ελλάδα και έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την έλλειψη ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας και κινητικότητας, τη λειτουργία του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών, την αποδοτική λειτουργία των εμπορευματικών μεταφορών και την ποιότητα των υποδομών μεταφορών αλλά και την προσαρμογή, τόσο του συστήματος μεταφορών όσο και των αντίστοιχων υποδομών, στην επερχόμενη ψηφιοποίηση. Ο Δρ. Μητσάκης κλείνοντας τόνισε, πως η ευρεία υιοθέτηση των ΕΣΜ αποτελεί απάντηση στις ως άνω προκλήσεις, ενώ είναι ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων να διασφαλίσουν την κατάλληλη πληροφόρηση τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα και να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες επενδύσεις.

Αμέσως μετά, το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος του ITS Hellas, Δρ. Άγγελος Αμδίτης. A.AmditisΟ Δρ. Άγγελος Αμδίτης, χαιρετίζοντας την 3η Διημερίδα για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της υιοθέτησης και εφαρμογής των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μια επανάσταση αντίστοιχη της βιομηχανικής, όπως βιώνεται μέσα από την ηλεκτροκίνηση, την αυτοματοποίηση των οχημάτων, τα αυτόματα διόδια και άλλες ραγδαίες αλλαγές στον τομέα των μεταφορών. Ο Δρ. Αμδίτης χαρακτηριστικά ανέφερε πως η περίοδος που διανύουμε είναι ένα νέο momentum για τη μεγάλη ανάπτυξη των μεταφορών, υπογραμμίζοντας πως είναι ιδιαίτερα σημαντικόό να κατανοήσουμε ότι τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών δεν αποτελούν απλώς μια εναλλακτική λύση και ότι η χρήση τους κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη συνολική ανάπτυξη της χώρας και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. Ο κ. Αμδίτης σημείωσε πως χρόνο με το χρόνο, τα ευφυή συστήματα μεταφορών αναδεικνύονται σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως, ενώ αναγνώρισε πως οι ελληνικές εταιρείες και οργανισμοί διαθέτουν σήμερα όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις ανάλογες συνεργασίες, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Στη συνέχεια, οι 190 και πλέον συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, μέσα από τις επιμέρους ομιλίες των 34 καταξιωμένων στο χώρο των μεταφορών Ελλήνων και ξένων ομιλητών, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά με την υψηλή εξειδίκευσή τους στην καθολική παρουσίαση των επιμέρους πεδίων εφαρμογής και ανάπτυξης των ΕΣΜ στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τον γενικότερων εξελίξεων στον  τομέα, τις αντίστοιχες στρατηγικές και πολιτικές –αλλά και την έλλειψη αυτών-καθώς και για πλήθος επιτυχημένων παραδειγμάτων εφαρμογής ΕΣΜ και καινοτομίας στο ελληνικό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι θεματικές ενότητες της Διημερίδας που συζητήθηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο 6 Συνεδριών είναι οι παρακάτω:

  • Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στον τομέα των ΕΣΜ.
  • Ελληνική αριστεία και Εφαρμογές στο πλαίσιο προγραμμάτων ενίσχυσης υποδομών.
  • Ελληνική Αριστεία και Εφαρμογές Συνεργατικών και Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Κινητικότητας.
  • Ελληνική Αριστεία και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.
  • Ελληνική Αριστεία και Ευφυή Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  • Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ).

Επιπλέον  κατά τη διάρκεια των δύο συζητήσεων που διεξήχθησαν στις δύο  τελευταίες θεματικές, οι συμμετέχοντες τόνισαν την αναγκαιότητα της διασύνδεσης των ακαδημαϊκών – ερευνητικών φορέων με τον επιχειρηματικό κόσμο και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας από την πραγματική οικονομία. Επιπρόσθετα, συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με την καθυστέρηση της ευρείας υιοθέτησης των ΕΣΜ όπως, η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, προέβαλαν την  ανάγκη δημιουργίας θεματικών clusters, τα οποία θα παρεμβαίνουν στην αξιακή λειτουργία του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ανάγκη ψηφιοποίησης  και αναγνώρισής της ως αυτόνομο κλάδο, ενώ υπερτόνισαν την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξη των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων. Ειδικά για τις εμπορευματικές μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, προτάθηκαν τρόποι συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών, με στόχο την ομαδοποίηση των μεταφορών και των εμπορευμάτων, τη μείωση του κόστους και των αποστάσεων και την αντικατάσταση των πιλοτικών εφαρμογών με πραγματικές ενώ παρουσιάστηκαν και οι προτεινόμενοι από την ITS Hellas ελάχιστοι κανόνες για τη διαχείριση – δρομολόγηση και  εποπτεία στόλου οχημάτων.

   
    
 
650χ390 ITS and logistics

Συμμετέχοντες Συζητησης για την Στρατηγική και τις πολιτικές Ανάπτυξης των ΕΣΜ

 Συμμετέχοντες Συζήτησης για τα Ευφυή Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), το ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ και η εταιρεία AnyTime Online της INTERAMERICAN.

Στο χώρο της Διημερίδας πραγματοποιήθηκε παράλληλη έκθεση για την παρουσίαση ελληνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων και τεχνολογικών λύσεων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, στην οποία συμμετείχε, η Ερευνητική Ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του ΕΚΕΤΑ.

 

ΥΛΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • Οι παρουσιάσεις της διημερίδας είναι διαθέσιμες, σε μορφή pdf, μέσω του ακόλουθου σύνδεσμού:<link>
  • H αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων της Διημερίδας είναι διαθέσιμη στον παρακατω σύνδεσμο:<link>

Στοιχεία Διημερίδας

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

iccs logo transparent 1000px

Ασημένιος χορηγός 

CERTH GR transparentΙΜΕΤ new

Χορηγός 

anytime big

 

Χορηγός

 

ΕΚΘΕΤΕΣ

iccs logo transparent 1000px

ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ (σύντομη περιγραφή εκθέτη) 

CERTH GR transparentΙΜΕΤ new

ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ (σύντομη περιγραφή εκθέτη) 

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

 its logo

 

Υπό την αιγίδα 

 logotypo ypourgeio metaforon.gr   GGET Logo    SES LOGO gram   TEL logo esee 01   ilme logo highres GR  hamac gr

LOGO GCSLA

                  

 

  

 

Χορηγοί Επικοινωνίας

 

 fm logo         ideea tosynrgeio logo     LOGO PRO GR newsbomb logo epag.jpg     autospecialist logo      Supply Logo NEW square  METAFORESPRESSGRLOGO