Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών ΕΠΙΣΕΥ) /ΕΜΠ

 

iccs logo transparent 1000px

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών, και στην εφαρμογή του σε ένα εύρος τομέων.

 

Το ΕΠΙΣΕΥ και συγκεκριμένα η Ερευνητική Ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - ITS Hellas και κατέχει την Αντιπροεδρεία του Οργανισμού. Η ομάδα I-SENSE συνδέεται με το Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών αλλά και με αριθμό άλλων εργαστηρίων του ΕΠΙΣΕΥ. Βασικοί τομείς ενασχόλησης της ομάδας I-SENSE, την οποία απαρτίζουν περισσότεροι από 80 ερευνητές, τεχνικοί αλλά και διοικητικό προσωπικό, είναι τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, η Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα και τα Έξυπνα ολοκληρωμένα Συστήματα.

 

Οι βασικές δραστηριότητες της ομάδας Ι-SENSE λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων ενώ η ομάδα πραγματοποιεί συνεργασίες με την εθνική και Ευρωπαϊκή βιομηχανία αλλά και με κρατικά Ινστιτούτα και Οργανισμούς για την διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη εφαρμογών και έξυπνων συστημάτων στους προαναφερθέντες τομείς. 

 

Ιστοσελίδα: http://i-sense.iccs.gr/ 

 

Περίπτερο ΕΠΙΣΕΥ στην Ετήσια Εκδήλωση της ITS Hellas: 

Στο περίπτερο του ΕΠΙΣΕΥ οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Ερευνητικής Ομάδας I-SENSE στο πεδίο της Ερευνάς και της ανάπτυξης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών σε θεματικές περιοχές όπως η ηλεκτροκίνηση, τα συνεργατικά συστήματα μεταφορών, τα αυτοματοποιημένα συστήματα, η έξυπνη κινητικότητα για τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές και τα logistics, η εφαρμογή του eCall στην Ελλάδα καθώς και η έρευνα που σχετίζεται με το Διαδίκτυο (IoT, Cloud services κ.λπ.).