Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Παρουσιάσεις 2ης Ετήσιας Εκδήλωσης

 

Συνεδρία "Ελαστική Κινητικότητα: Συνεργατική Σχεδίαση και Διαχείριση Κυκλοφορίας"

 • «Συνεργατικά Συστήματα και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός», Κωσταντίνος Κεπαπτσόγλου, Επίκουρος Καθηγητής, ΣΑΤΜ-ΕΜΠ, Πρόεδρος, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (pdf)
 • «Διαχείριση Κυκλοφορίας μικτού στόλου συμβατικών και αυτόματων οχημάτων», Ευαγγελία Πορτούλη, Υπεύθυνη Ομάδας Διαχείρισης Έργων, I-SENSE Group, ΕΠΙΣΕΥ-EMΠ (pdf)
 • «Έξυπνες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην υπηρεσία του επιβατικού κοινού της Αθήνας», Αναστάσιος Ταστάνης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) (pdf)
 • «Αυτόματη Βελτιστοποίηση Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών: Αποτελέσματα Πειραμάτων Πεδίου», Μάρκος Παπαγεωργίου, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης (pdf)
 • "Traffic Management as a Service & Big traffic data at the cloud", Βασίλης Μιζάρας, Διευθύνων Σύμβουλος, INFOTRIP, Εκπρόσωπος SWARCO (pdf)

Συνεδρία "Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο"

 • “Towards an EU roadmap for C-ITS deployment”, Lina Konstantinopoulou, Head of Department, Transport & Logistics, ERTICO-ITS Europe, Belgium (pdf)
 • “Strategies for future mobility”, Alexander Hausmann, Expert, Mobility Systems & ITS Deployment, AustriaTech, Austria (pdf)
 • “New Developments in ITS – examples from Germany”, Gerhard Ploss, Managing Director, Swarco Traffic Systems GMBH, Germany (pdf)
 • European Platforms and initiatives for C-ITS deployment”, Άγγελος Αμδίτης, Πρόεδρος, ΙΤS Hellas, Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ (pdf)

Συνεδρία "Ευφυή Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών"

 • «Αναγκαίες Προϋποθέσεις για την Ένταξη των Ευφυών Συστημάτων στις Εμπορευματικές Μεταφορές στην Ελλάδα», Κωνσταντίνος Χανιώτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Telenavis A.E. (pdf)
 • «Η πιλοτική εφαρμογή του Eurosky στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών», Αλέξης Σιώρης, Διευθυντής Εμπορευματικής Ανάπτυξης, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (pdf)
 • «Η χρήση Ευφυών Συστημάτων στις εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα: Αλήθειες και μύθοι», Αντώνης Αντωνιάδης, Γενικός Διευθυντής, ΔΙΑΚIΝΗΣΙΣ Α.Ε., Μηχανολόγος Μηχ/κος ΕΜΠ (pdf)
 • «Τα οφέλη των Ευφυών Συστημάτων στις Πολυτροπικές Μεταφορές», Στέλιος Αρχοντάκης, Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης Συμβατικών Μεταφορών / Λύσεων, Πολυτροπικές Μεταφορές, Schenker & Co. AG.
 • «Εθνικές Εμπορευματικές Μεταφορές: Παρελθόν και Μέλλον», Δημήτρης Κιούσης, Διευθύνων Σύμβουλος, KIOUSSIS TRANSYS Α.Ε., Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., ΟΣΕ
 • «Εφαρμογή αποτελεσμάτων έρευνας στον τομέα των ITS & Logistics: Επίτευξη ρεαλιστικού αποτελέσματος και συνεργασία φορέων», Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Ερευνήτρια Α’, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ (pdf)

Συνεδρία "Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης ΕΣΜ"

 • «Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ανάπτυξη των Eυφυών Συστημάτων Μεταφορών στην Ελλάδα», Θεοπίστη Πέρκα, Γενική Γραμματέας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 • «Εμπόριο και Μεταφορές: Δύο κλάδοι πολλαπλασιαστές στην αλυσίδα αξίας», Νικόλαος Κογιουμτσής, Οικονομικός Επόπτης, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
 • «Επενδυτικές προϋποθέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα» Γιώργος Ξηρογιάννης, Διευθυντής Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών και Εξωστρέφειας, ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (pdf)
 • «Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές καινοτομίες στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και ο Ανθρώπινος Παράγοντας.Tα Ευρωπαϊκά πρότυπα και η σημασία της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Πιστοποίησης των Logisticians στην Ελλάδα», Σπύρος Ολύμπιος, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME), Πρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Εκτελεστική Επιτροπή, European Logistics Association (pdf)
 • «Καταλύτες ανάπτυξης ΕΣΜ: Εμπόδια και Προοπτικές», Αθανάσιος Σαραμούρτσης, Τμηματάρχης Συστημάτων & Ενέργειας, Διεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Αθανάσιος Σαραμούρτσης, Τμηματάρχης Συστημάτων & Ενέργειας, Διεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμου και Υποδομών, Εγνατία Οδός Α.Ε. (pdf)

Συνεδρία "Νέες τάσεις στην κινητικότητα: Το μέλλον των ΕΣΜ"

 • «Το μεταβαλλόμενο τοπίο των ΕΣΜ στη Διαχείριση των Αυτοκινητοδρόμων», Γιώργος Κιούσης, Επικεφαλής COPER III, Hellastron, Διευθυντής Τεχνολογίας, Αττικές Διαδρομές Α.Ε. (pdf)
 • «Ευφυή συστήματα υποστήριξης ηλικιωμένων οδηγών: ανασκόπηση και μελλοντικές κατευθύνσεις», Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (pdf)
 • «Internet of Τhings: η καταλυτική του συμμετοχή στην παροχή καινοτομίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα», Διονύσης Γρηγορόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Logistics Way, Πρόεδρος, Ένωση Βιομηχανίας Ψύχους & Logistics (pdf)
 • «Αποτελέσματα Ε&Τ ως σήμερα και προοπτικές για το μέλλον των ΕΣΜ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», Ευάγγελος Μητσάκης, Ερευνητής Γ’, ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ (pdf)
 • «Πλεονεκτήματα των τεχνολογιών 4G και 5G στη συνδεσιμότητα των ΕΣΜ», Κωνσταντίνος Φίλης, Μηχανικός Έρευνας & Ανάπτυξης, COSMOTE (pdf)

Συνεδρία "Ελληνική αριστεία και πρωτοβουλίες στον τομέα των ΕΣΜ"

 • «ΠΑΤΡΑΣΜΑΡΤ: Η καινοτομία στην υπηρεσία του πολίτη», Γιώργος Στεφανίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών (pdf)
 • «Η πιλοτική εφαρμογή ενός Ευφυούς Συστήματος Μεταφορών στην πόλη των Τρικάλων, μέσω του έργου CityMobil2», Χάρης Καλλιάρας, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, Δήμος Τρικκαίων (pdf)
 • «Εξελιγμένες Εφαρμογές Πληροφόρησης Επιβατικού Κοινού», Νίκος Δαμιανός, Αντιπρόεδρος, Link technologies AE. (pdf)
 • «Nestcargo: Η πρώτη ηλεκτρονική αγορά διεθνών μεταφορών για εισαγωγείς/εξαγωγείς»Γιάννης Παπαγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής, Νestcargo (pdf)
 • «4S Concept in Implementing Telematics», Μιχάλης Μαλτεζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, G4S Telematix Α.Ε.(pdf)