Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

EKETA-IMET

 

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Βασικός στόχος του Ι.ΜΕΤ. είναι η διεξαγωγή και υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον Τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα και ειδικότερα σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού, προτυποποίησης, οικονομικής ανάλυσης, διαχείρισης, τεχνολογίας μεταφορικών μέσων και επιπτώσεων των χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων και συνδυασμένων μεταφορών. Επίσης η παροχή εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης στα αντίστοιχα αντικείμενα, η διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας και η εκπροσώπηση της χώρας στα διάφορα συναφή με το αντικείμενό του Ινστιτούτου fora.

Το Ι.ΜΕΤ. αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ITS Hellas και από το 2017 κατέχει την προεδρία του οργανισμού.

Ιστοσελίδα: http://www.imet.gr

 

Περίπτερο I.MET. στην Ετήσια Εκδήλωση της ITS Hellas: 

 

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σχετικά με τρέχουσες δράσεις έρευνας και καινοτομίας του Ι.ΜΕΤ. σε τομείς ευφυών συστημάτων μεταφορών, συνεργατικών συστημάτων κινητικότητας, αστικής κινητικότητας και logistics.