Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Παρουσιάσεις 3ης Διημερίδας_Ιανουάριος 2018

 

  1η Μέρα - Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Εναρκτήρια Συνεδρία, Συντονιστής: Ευάγγελος Μητσάκης, Πρόεδρος, ΙΤS Hellas, Ερευνητής Β’, ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ​ 
Συνεδρία: «Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στον τομέα των ΕΣΜ», Συντονιστής: Γιώργος Στεφανίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 Συνεδρία: «Ελληνική αριστεία και εφαρμογές στο πλαίσιο προγραμμάτων ενίσχυσης υποδομών»Συντονιστής: Ελένη Τυρογιάννη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος, Διευθύντρια Στρατηγικής και Οργάνωσης, Αττικές Διαδρομές Α.E.

2η Μέρα - Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

 Συνεδρία: «Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ)», Συντονιστής: Άγγελος Αμδίτης, Αντιπρόεδρος, ΙΤS Hellas, Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

 Συνεδρία: «Ελληνική Αριστεία και Εφαρμογές Συνεργατικών και Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Κινητικότητας», Συντονιστής: Ευάγγελος Μητσάκης, Πρόεδρος, ΙΤS Hellas, Ερευνητής Β’, ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ
Συνεδρία: «Ελληνική Αριστεία και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα», Συντονιστής: Βασίλης Μιζάρας, Εκπρόσωπος, SWARCO Hellas 

Συνεδρία: «Ελληνική Αριστεία και Ευφυή Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας», Συντονιστής: Κωνσταντίνος Χανιώτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Telenavis A.E., Αντιπρόεδρος ITS Hellas