Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

iLink

 

Σύντομη Περιγραφή Εκθέτη: 

 

Η iLink αποτελεί μια δυναμική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Νέων Τεχνολογιών με σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρησιακού λογισμικού και λύσεων τηλεματικής. Δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2005 και διαθέτει πελατολόγιο άνω των 450 εταιρειών και δημοσίων οργανισμών με συνεχή ανάπτυξη σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της.

 

Εξειδικευμένη στον χώρο του mobility, παρέχει στην αγορά αξιόπιστες λύσεις Internet of Things, Fleet και Mobile Workforce Management.  Οι λύσεις της iLink μπορούν να συνεισφέρουν στην:

 

  • Βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και χρόνου
  • Μείωση λειτουργικών εξόδων
  • Προστασία και εποπτεία περιουσιακών στοιχείων

 

Ειδικότερα, η iLink  έχει κατορθώσει μέσω του Routing as a Service (RaaS) μοντέλου, να οργανώσει και να βελτιστοποιήσει πλήρως τα τμήματα Logistics των πελατών της.

 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της iLink βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης αποτελείται από έμπειρους Μηχανικούς Λογισμικού και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Η/Υ με δυνατότητα σχεδιασμού εξατομικευμένων λύσεων. Επιπρόσθετα, η iLink έχει πιστοποιήσει (κατά το πρότυπο ISO 9001) το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει από το 2010, ενώ τον Ιούλιο του 2016 πιστοποίησε το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001, ώστε να παρέχει τη σιγουριά στους πελάτες της για τη μη διαρροή και απώλεια των δεδομένων τους.

 

Περίπτερο iLink στην 4η Διημερίδα της ITS Hellas:

 

Στο περίπτερο της iLink θα παρουσιαστεί στην ενιαία πλατφόρμα του PowerFleet OPTIMO σύστημα πολλαπλής δρομολόγησης, τηλεματικής διαχείρισης και κοστολογικής  ανάλυσης της     λειτουργίας των οχημάτων. Η πολλαπλή δρομολόγηση πραγματοποιείται βάσει πληθώρας παραμέτρων (πχ time windows, demand, capacity, δυνατότητα αποφυγής διοδίων, περιοχές περιορισμένης πρόσβασης) και κοστολογικών στοιχείων από το ιστορικό των οχημάτων. Το PowerFleet OPTIMO, αξιοποιώντας δεδομένα που λαμβάνονται από την κίνηση των οχημάτων μέσω δορυφόρου,  “μαθαίνει” από τη ρεαλιστική εκτέλεση των δρομολογίων και βελτιώνει τον επόμενο προγραμματισμό τους.  Επιπλέον οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα επόμενα τεχνολογικά βήματα της εταιρείας στο χώρο του Blockchain και πως το μοντέλο RaaS μετασχηματίζεται στο RaaB (Routing as a Blockchain).