Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Ευρωπαϊκό έργο ELVITEN

 

Περιγραφή Εκθέτη:

 

Το έργο ELVITEN, αποτελούμενο από 21 εταίρους από 10 ευρωπαϊκές χώρες, έχει ως στόχο να καταστήσει τα ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα, EL-Vs, πιο ελκυστικά για τους χρήστες και να τα ενσωματώσει στον κυκλοφοριακό ιστό. Συγκεκριμένα, οι εταίροι:

 

  • επιχειρούν να εξοικειώσουν τους πολίτες με τα οχήματα EL-Vs και να ενθαρρύνουν τη χρήση τους τόσο για ιδιωτική μετακίνηση όσο και για ελαφρές αστικές μεταφορές.
  • Διαμορφώνουν οδηγίες και μοντέλα εργασίας, βασισμένα στη συλλογή πραγματικών δεδομένων, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους παρόχους υπηρεσιών και τους κατασκευαστές των οχημάτων

 

Η κοινοπραξία του ELVITEN θα καταβάλλει από κοινού προσπάθεια να αντιμετωπίσει κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη πληροφόρησης και την περιορισμένη γνώση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων, EL-Vs. Για το σκοπό αυτό, θα διεξαχθούν επιδείξεις ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων σε διάστημα ενός χρόνου, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες των έξι ευρωπαϊκών πόλεων που συμμετέχουν στο έργο να αποκτήσουν την οδηγική εμπειρία ενός ηλεκτρικού οχήματος. Παράλληλα, θα οργανωθούν εκδηλώσεις και δημόσιες επιδείξεις σε καθεμία από τις πόλεις, ώστε να προσελκύσουν τους χρήστες, τις τοπικές και εθνικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους και να καταστήσουν ευρέως γνωστά τα προτεινόμενα από το ELVITEN σχήματα χρήσης των οχημάτων αυτών.

 

Ιστοσελίδα: http://www.elviten-project.eu/ 

 

Περίπτερο ELVITEN στην ετήσια Διημερίδα της ΙΤS Hellas: 

 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα παρουσιαστούν δύο εκ των δέκα ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στην πόλη των Τρικάλων για κοινή χρήση από τους πολίτες, τους επισκέπτες της πόλης αλλά και εταιρείες ελαφρών, αστικών μετακινήσεων (όπως εταιρείες ταχυμεταφοράς και μεταφοράς φαγητού κ.ά.). Η χρήση των οχημάτων στα Τρίκαλα υποστηρίζεται από υπηρεσίες για την κράτηση οχήματος,  την αντίστοιχη υποδομή (ένα σταθμό φόρτισης/στάθμευσης) καθώς και από εφαρμογές για τη συλλογή πόντων και την απολαβή ανταμοιβών. Οι συμμετέχοντες της έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα οχήματα αυτά, να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα οφέλη που έχει η καθημερινή χρήση τους σε αστικό περιβάλλον και να πληροφορηθούν εκτενώς για τις πιλοτικές δοκιμές, συνολικής διάρκειας ενός έτους, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ELVITEN τόσο στην πόλη των Τρικάλων όσο και σε άλλες 6 Ευρωπαϊκές πόλεις.

 

flag yellow low ELVITEN has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research & innovation programme under grant agreement no 769926.