Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Έυρωπαϊκό έργο CAPITAL

 

Περιγραφή έκθέτη

 

To έργο CAPITAL -"Collaborative cApacity Programme on ITS Training-educAtion and Liaison" είναι μία υποστηρικτική δράση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020» και ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2016.

 

 

Το CAPITAL στοχεύει στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός συνεργατικού προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων.

 

 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο δημιουργεί μία κοινότητα συνεργασίας για την ανάπτυξη ικανοτήτων καθώς και ένα πρόγραμμα τηλε-εκπαίδευσης για την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην υλοποίηση Ευφυών και Συνεργατικών Συστημάτων Μεταφορών (ITS και C-ITS) με βέλτιστη χρήση εκπαιδευτικού υλικού καθώς επίσης και ενισχύει την συστηματική πληροφόρηση και ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα οφέλη των ITS και C-ITS .

 

Το έργο CAPITAL υποστηρίζει τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους σε ότι αφορά την τεχνική, επιχειρηματική και στρατηγική ανάπτυξη των ITS καθώς επίσης και την εξέλιξη της εξειδίκευσής τους στον τομέα των ITS και C-ITS.

 

Η κοινοπραξία αποτελείται από έντεκα εταίρους: ERTICO ITS EUROPE-Βέλγιο, AUSTRIATECH-Αυστρία, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ-Ελλάδα, DEPARTMENT FOR TRANSPORT-Ηνωμένο Βασίλειο, FIA-Γαλλία, GEMEENTE HELMOND-Ολλανδία, IRU Projects-Βέλγιο, ITS HELLAS-Ελλάδα, TTS ITALIA-Ιταλία, NEWCASTLE UNIVERSITY-Ηνωμένο Βασίλειο, VTT-Φινλανδία

 

Ιστοσελίδα: http://capital-project.its-elearning.eu/

 

 

Περίπτερο έργου CAPITAL στην 4η Διημερίδα της ITS Hellas:

 

Στο περίπτερο του CAPITAL οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν την πλατφόρμα διαδικτυακής τηλε-εκπαίδευσης επαγγελματιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα Ευφυή (ITS) και Συνεργατικά Συστήματα Μεταφορών (C-ITS). Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει μαθήματα-διαλέξεις από έμπειρους επαγγελματίες στα συστήματα ITS και C-ITS και προσφέρει μαθήματα τόσο για αρχάριους όσο και για πιο έμπειρους, στον τομέα των ITS, ενδιαφερόμενους.