Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Ευρωπαϊκό Έργο CROCODILE 2

 

Περιγραφή Εκθέτη

Το CROCODILE 2 αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Έργο (CEF 2014-2020), στο οποίο συμμετέχουν δημόσιες αρχές, διαχειριστές οδικών υποδομών και πάροχοι υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικών με τις μεταφορές με σκοπό τη διασφάλιση της συντονισμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας και απώτερο στόχο τη δημιουργία υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τους ταξιδιώτες. Οι επιμέρους εταίροι από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται για τη βελτίωση της διασυνοριακής κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι ο δικαιούχος του έργου Crocodile 2 εκ μέρους της Ελλάδας και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Τέσσερις φορείς υλοποίησης συμμετέχουν στο έργο Crocodile 2 εκ μέρους της Ελλάδας, με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ) να είναι ένας από αυτούς. Kύρια αποστολή του το EKETA-IMET είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης παρέχει μια πλατφόρμα προσβάσιμη μέσω διαδικτύου, από την οποία καθίστανται προσβάσιμα στο ευρύ κοινό δεδομένα από Ευφυή Συστήματα Μεταφορών προερχόμενα από διάφορους παρόχους. Τα δεδομένα συνοδεύονται από τυποποιημένο σύνολο μεταδεδομένων προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή και η επαναχρησιμοποίησή τους. Η υλοποίηση του εν λόγω Εθνικού Σημείου Πρόσβασης μεταξύ άλλων εκπληρώνει απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ιστοσελίδα: http://nap.imet.gr

 

Περίπτερο έργου Crocodile 2 στην 4η Διημερίδα της ITS Hellas:

 

Στο περίπτερο του έργου Crocodile 2, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τα μέλη της ομάδας υλοποίησης για το ρόλο και το περιεχόμενο του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης. Παράλληλα, θα μπορούν να περιηγηθούν στο Εθνικό Σημείο Πρόσβασης με σκοπό να διερευνήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει, αλλά και τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει στους συμμετέχοντες φορείς και τους χρήστες του.

To έργο Crocodile 2 συγχρηματοδοτήθηκε από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

 

eu logo         logotypo ypourgeio metaforon en HITlogoGR