Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Ευρωπαϊκό Έργο ΤΝ-ΙΤS GO

 

Περιγραφή Εκθέτη:

 

Η δράση (Programme Support Action) TN-ITS GO χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος CEF, και έχει ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2018.

 

Η δράση TN-ITS GO στοχεύει στην εφαρμογή και διευκόλυνση της αναπόσπαστης ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών ITS. H συγκεκριμένη δράση θα στηρίξει τα κράτη μέλη και θα ανοίξει τον δρόμο για μια ευρεία υιοθέτηση της πλατφόρμας TN-ITS. Η δράση θα εστιάσει στην ανάπτυξη μιας δυναμικής κοινότητας ΤΝ-ITS μέσω των παρακάτω δραστηριοτήτων:

 

  •  Δίκτυο TN-ITS

Διατήρηση της δυναμικής του τρέχοντος δικτύου και επέκταση του σε περισσότερα μέλη από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

 

  • Προδιαγραφές TN-ITS

Διατήρηση των τεχνικών προδιαγραφών TN-ITS και προσαρμογή τους σε τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν από την εφαρμογή της πλατφόρμας στα κράτη μέλη.

 

  • Κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής TN-ITS

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της πλατφόρμας ΤΝ-ITS, θα περιλάβουν την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουν στην εφαρμογή της μελλοντικά σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Ιστοσελίδα: https://tn-its.eu/tn-its-go

 

Περίπτερο TN-ITS GO στην έκθεση της 4ης Διημερίδας της ITS Hellas

 

Στο περίπτερο TN-ITS GO οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με την πλατφόρμα TN-ITS και την ελεύθερη πρόσβαση που προσφέρει σε οδικά γεωχωρικά δεδομένα, χρήσιμα σε εφαρμογές ITS. Η εξελισσόμενη πλατφόρμα διευκολύνει την παροχή και ανταλλαγή των δεδομένων αυτών μεταξύ των δημόσιων φορέων και των ενδιαφερόμενων εταιριών. Ακόμα οι επισκέπτες μπορούν αν ενημερωθούν σχετικά με την εφαρμογή της στις 15 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 flag yellow lowTN-ITS GO is co-financed by the European Union’s Connecting Europe Facility, grant agreement no. MOVE/B4/SUB/2017-63/CEF/PSA/SI2.770546