Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Παρουσιάσεις 4η Διημερίδας ITS Hellas

 Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

 

Εναρκτήρια Συνεδρία, Συντονιστής: Ευάγγελος Μητσάκης, Πρόεδρος, ΙΤS Hellas, Ερευνητής Β’, ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ

 • Νικόλαος Μαυραγάνης, Υφυπουργός, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 • Zoi Sagia, Policy Officer, SNE, EC-DG for Communications Networks, Content and Technology, Unit H.5. Smart Mobility and living, European Commission (PDF)
 • Άγγελος Αμδίτης, Πρόεδρος ERTICO-ITS Europe, Αντιπρόεδρος, ΙΤS Hellas,  Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ
 • Johanna Tzanidaki, Innovation and Deployment Director, ERTICO-ITS Europe (PDF)
 • Βασίλειος Χαλκιάς, Πρόεδρος ASECAP, Πρόεδρος HELLASTRON, Διευθύνων Σύμβουλος «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»  (PDF)
 • Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ, Εθνικός εκπρόσωπος Horizon 2020 & και προεδρεύων των Εθνικών εκπροσώπων Η2020 (PDF)
 

Συνεδρία: «Ευρωπαϊκές Εξελίξεις και καλές πρακτικές στον τομέα των ΕΣΜ», 

Συντονιστής: Άγγελος Αμδίτης, Πρόεδρος ERTICO-ITS Europe, Αντιπρόεδρος, ΙΤS Hellas,  Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

 • «NeMo Hyper-Network: Remove barriers of interoperability for EV mass market adoption», Adrien Castagnie, Technical EV charging services manager, Renault, Vice-Chairman, eMI3 association (PDF)
 • «Mobility as a Service: SoA activities and next steps towards the creation of an innovative MaaS Ecosystem», Piia Karjalainen, Senior Manager, Urban Mobility and MaaS, ERTICO-ITS Europe (PDF)
 • «European efforts towards improving the quality of existing Map Data exchange services for the ITS sector», Stephen T’Siobbel, Senior Partner Development Manager, Map Sourcing Unit, TomTom
 • «Design and implementation of an advanced transport management system in the Port of Valencia», Carles Pérez Cervera, R&D Project Manager and Transport Consultant, Valenciaport Foundation (PDF)
 • «Disseminating operational excellence: The European ITS Platform», Orestis Giamarelos, Researcher, Federal Highway Research Institute, BASt (PDF)
 • «National Access Points: Current status at EU level and progress of the National Access Point in Greece», Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ / Ευάγγελος Μητσάκης, Πρόεδρος ITS Hellas, Ερευνητής Β’, ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ (PDF)
 

Συνεδρία: «Παρουσίαση της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης έργου CAPITAL»

Συντονιστής: Ευάγγελος Μητσάκης, Πρόεδρος ITS Hellas, Ερευνητής Β’, ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ

 • «Υλοποίηση συνεργατικού προγράμματος κατάρτισης επαγγελματιών για την ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών: το έργο CAPITAL», Manuela Flachi, Project Manager, ERTICO-ITS Europe (PDF)
 • «Εκπαιδευτείτε στα συστήματα ITS με τον δικό σας ρυθμό: Η διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης CAPITAL», Παναγιώτης Ιορδανόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης, EKETA-IMET (PDF)
 • Διαδραστική Συνεδρία: «Hands-on” training – Εκπαίδευση με χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας»,  Συντονίστρια: Κάτια Παγκλέ, Ερευνήτρια, ISENSE-Group, ΕΠΙΣΕΥ/EΜΠ (PDF)
 

Συνεδρία: «ΕΣΜ και Έξυπνες Πόλεις: προς την επίτευξη μια βιώσιμης αστικής κινητικότητας»

Συντονιστής: Βασίλης Μιζάρας, Εκπρόσωπος, SWARCO Hellas 

 • «Smart Mobility in Smart Cities: WALK.RIDE.DRIVE.FLY», Vassilis Agouridas, UAM Initiative Leader, EIP-SCC (AIRBUS, France) (PDF)
 • «Θεσσαλονίκη: έξυπνη και ανθεκτική πόλη», Γιώργος Δημαρέλος, Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Δήμος Θεσσαλονίκης (PDF)
 • «Η Αθήνα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας: μία πρόκληση για το ελληνικό οικοσύστημα», Κωνσταντίνος Χαμπίδης, Chief Digital Officer, Δήμος Αθηναίων (PDF)
 • «Ενσωμάτωση Αυτοματοποιημένων οχημάτων σε αστικές δημόσιες μεταφορές: πιλοτικές εφαρμογές στην πόλη των Τρικάλων», Χάρης Καλλιάρας, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, Δήμος Τρικκαίων (PDF)
 • «Σχεδιασμός Διαδρομών στην Δρομολόγηση Αυτόνομων Οχημάτων σε μια Έξυπνη Πόλη», Γιώργος Στεφανίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών (PDF)
 

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

 

Συνεδρία: «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη και υιοθέτηση ΕΣΜ»

Συντονιστής:  Απόστολος Μπιζάκης, Μέλος Δ.Σ., ITS Hellas, Διευθύνων Σύμβουλος, TREDIT A.E.

 • «Ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη και υιοθέτηση Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών», Βασιλική Καλοδήμου, Ομάδα Εθνικών Σημείων Επαφής, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Βασίλης Σταματόπουλος, Εθνικό Σημείο Επαφής «Ασφαλείς και Βιώσιμες Μεταφορές -Ορίζοντα 2020», Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (PDF)
 • «Χρηματοδότηση Έργων Έρευνας και Καινοτομίας στις Μεταφορές και την Εφοδιαστική Αλυσίδα», Βασίλειος Γογγολίδης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (PDF)
 • «Μηχανισμοί υποστήριξης καινοτόμου επιχειρηματικότητας και προετοιμασία για διεκδίκηση χρηματοδότησης», Ευάγγελος Σιώκας, Project Manager Θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ, ΕΠΙΣΕΥ, ΕΜΠ(PDF)
 

Συνεδρία: «ΕΣΜ για μια ασφαλή και ολοκληρωμένη κινητικότητα»

Συντονιστής: Ελένη Τυρογιάννη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος, Διευθύντρια Στρατηγικής και Οργάνωσης, Αττικές Διαδρομές Α.E.

 • «Καινοτόμα οικοσυστήματα κινητικότητας στο πλαίσιο εφαρμογών Mobility as a Service & TM2.0. Το παράδειγμα του έργου My Corridor», Βασίλης Μιζάρας, Εκπρόσωπος, SWARCO Hellas (PDF)
 • «ΕΣΜ και Οδική Ασφάλεια: Τεχνολογίες Αιχμής και Προκλήσεις», Παναγιώτης Λυτρίβης, Υπεύθυνος Ομάδας ΕΣΜ, I-SENSE Group, ΕΠΙΣΕΥ-EMΠ (PDF)
 • «Έλεγχος Κυκλοφορίας Αυτοκινητοδρόμων μέσω Μεταβαλλόμενων Ορίων Ταχύτητας», Μάρκος Παπαγεωργίου, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης (PDF)
 • «ΕΣΜ για ολιστική και οικονομική επικοινωνία δρόμου-οχήματος, η εφαρμογή SAFE STRIP», Μαρία Γκέμου, Ερευνήτρια Γ,’ ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ (PDF)
 • «Τηλεματική για τη ασφαλή, πράσινη και έξυπνη οδήγηση – Το έργο BeSmart», Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, ΕΜΠ (PDF)
 • «ΕΣΜ στην Εγνατία Οδό: Εμπειρίες και Προκλήσεις», Νικόλαος Πολυζούλης, Αθανάσιος Σαραμούρτσης, Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμου και Υποδομών, Εγνατία Οδός Α.Ε (PDF)

Συνεδρία: «Ευφυή Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Σημερινή κατάσταση και προκλήσεις»

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Χανιώτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Telenavis A.E., Αντιπρόεδρος ITS Hellas

 • «Καινοτομία στα Logistics – το Blockchain», Παναγιώτης Ζήκος, Dipl-Eng NTUA, iLink Innovative Business Solutions (PDF)
 • «Πανευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων στον τομέα των logistics: η εμπειρία του AEOLIX», Γιώργος Τσούκος, Επικεφαλής Τομέα Νέων Τεχνολογιών και Καινοτόμων Συστημάτων, TREDIT A.E. (PDF)
 • «Οι λιμένες του μέλλοντος ως μέρος ενός πολυτροπικού συστήματος μεταφορών: Προκλήσεις και Καινοτόμες Λύσεις», Αθανασία Τσέρτου, Ερευνήτρια, Υπεύθυνη Ομάδας Έξυπνων και Ολοκληρωμένων Συστημάτων, I-SENSE Group, ΕΠΙΣΕΥ-EMΠ (PDF)
 • «Νέα μοντέλα και “έξυπνες” εφαρμογές πληροφορικής για ευέλικτες συνεργατικές αλυσίδες: Το έργο COG-LO», Κωνσταντίνος Καλαμπούκας, Senior Project Manager, SingularLogic (PDF)
 • «Διασύνδεση logistics clusters: Οφέλη και προκλήσεις», Γιάννης Κανελλόπουλος, Μηχανικός Πληροφορικής, Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.(PDF)