Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Δομή της ITS HELLAS

Η ITS Hellas είναι μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αστικής Ευθύνης με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» Intelligent Transport Systems.

 

Ως Όργανα της ITS-HELLAS ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η Γενική Συνέλευση,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Ελεγκτική Επιτροπή
δ) Συμβουλευτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος : Ευάγγελος Μητσάκης, (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ)

Αντιπρόεδρος Α: Άγγελος Αμδίτης (ΕΠΙΣΕΥ) (με αρμοδιότητες τον δημόσιο τομέα και τη διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου)

Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Χανιώτης, (TELENAVIS) (με αρμοδιότητα τον ιδιωτικό τομέα)

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Στεφανίδης (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Ταμίας: Ελένη Τυρογιάννη (Αττικές Διαδρομές)

Μέλη : 

 • Βασίλης Μιζάρας, (INFOTRIP)
 • Απόστολος Μπιζάκης, (TREDIT)

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια ITS Hellas

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2014-2016

Πρόεδρος: Άγγελος Αμδίτης

Αντιπρόεδρος Α': Κωνσταντίνος Χανιώτης (με αρμοδιότητα τον ιδιωτικό τομέα)

Αντιπρόεδρος Β': Ευάγγελος Μητσάκης (με αρμοδιότητα τον δημόσιο τομέα)

Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Μιζάρας

Ταμίας: Κωνσταντίνος Χανιώτης

Μέλη:

 • Γεώργιος Στεφανίδης
 • Απόστολος Μπιζάκης
 • Ελένη Τυρογιάννη

Διοικητικό Συμβούλιο 2012-2014

Πρόεδρος: Άγγελος Αμδίτης

Αντιπρόεδρος Α': Κωνσταντίνος Χανιώτης (με αρμοδιότητα τον ιδιωτικό τομέα)

Αντιπρόεδρος Β': Ευάγγελος Μητσάκης (με αρμοδιότητα τον δημόσιο τομέα)

Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Μιζάρας

Ταμίας: Κωνσταντίνος Χανιώτης

Μέλη:

 • Γεώργιος Στεφανίδης
 • Απόστολος Μπιζάκης
 • Γεώργιος Κιούσης

Διοικητικό Συμβούλιο 2010-2012

Πρόεδρος: Βασίλης Μιζάρας

Αντιπρόεδρος: Οδυσσέας Ράπτης

Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Αμδίτης

Ταμίας: Κωνσταντίνος Χανιώτης

Μέλη:

 • Γεωργία Αϋφαντοπούλου
 • Απόστολος Μπιζάκης
 • Γεώργιος Εμμανουηλίδης

Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο 2008 - 2010

Πρόεδρος: Γιάννης Μωϋσίδης

Αντιπρόεδρος: Γεωργία Αϋφαντοπούλου

Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Αμδίτης

Ταμίας: Αθανάσιος Τσιάνος

Μέλη:

 • Βασίλης Μιζάρας
 • Κική Γιαννέλου
 • Ηλίας Γκάγκα
 • Διονύσης Γρηγορόπουλος