Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Σημασία

Μία Εθνική Πλατφόρμα ΙTS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με μέλη από το δημόσιο τομέα, (υπουργεία, οργανισμούς κτλ.), από τον ιδιωτικό τομέα, (εταιρείες, βιομηχανίες, υπηρεσίες, ΜΜΕ κτλ.) και από Ερευνητικούς οργανισμούς (ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια κτλ.) που ασχολείται με τον ευρύτερο τομέα της ανάπτυξης υλοποίησης ή και αξιολόγησης εφαρμογών Ευφυών Συστημάτων μεταφορών.

Οι δραστηριότητες μια τέτοιας Πλατφόρμας καλύπτουν και τα τέσσερα πεδία των μεταφορών, όπως έχουν οριστεί διεθνώς (Οδικές μεταφορές, Ναυτιλία, Σιδηροδρομικές μεταφορές και Αεροπορικές μεταφορές), αλλά και ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (Υποδομές μεταφορών, Τεχνολογίες οχημάτων, Επικοινωνίες, Τηλεματικές τεχνολογίες, Ανάπτυξη λογισμικού και εξοπλισμού, Σοσιοοικονομικά θέματα, Διαχείριση μέσων μεταφοράς, Διαχείριση κυκλοφορίας (trafic management) κ.τ.λ.).