Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

ITS HELLAS: To Όραμα!

  1. Ανταγωνιστική ελληνική βιομηχανία τεχνολογίας συστημάτων ευφυών μεταφορών
  2. Αποτελεσματική, ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία των μεταφορικών δικτύων με χρήση νέων τεχνολογιών στη χώρα
  3. Ολοκληρωμένη και κοινή προσέγγιση όλων των εμπλεκομένων για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των συστημάτων ευφυών μεταφορών στη χώρα
  4. Ευφυή Συστήματα μεταφορών: Ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στην Ελλάδα.