Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

ITS Hellas

Η Ιστορία της ITS-Hellas

 

Στη χώρα μας έχουν γίνει στο παρελθόν διάφορες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ίδρυσης μια Εθνικής Πλατφόρμας ITS. Η πιο πρόσφατη έγινε το Φεβρουάριο του 2006 οπότε πραγματοποιήθηκε η 2η ημερίδα της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ E-BUSINESS FORUM «ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», και στην οποία συμμετείχαν πάνω από 95 εκπρόσωποι εταιριών, ερευνητικών & πανεπιστημιακών οργανισμών αλλά και φορέων, που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, εφαρμογή, διαχείριση & αξιολόγηση συστημάτων νέων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών στη χώρα μας.

Περισσότερα...