Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Διοργάνωση 22ου Διεθνούς Συνεδρίου για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στη Γαλλία

 

Η ERTICΟ-ITS Europe διοργανώνει το 22ο Διεθνές Συνέδριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS World congress), στις 5 με 9 Οκτωβρίου 2015 στο Bordeaux, της Γαλλίας σε συνεργασία με τα ITS America και ITS Asia-Pacific.
 
Το Συνέδριο Ευφυών συστημάτων Μεταφορών και η Έκθεσή του, είναι από τα μεγαλύτερα συνέδρια παγκοσμιώς στον τομέα των ITS. Το φετινό συνέδριο με θέμα “Towards Intelligent Mobility - Better Use of Space”, εστιάζει στις αλλαγές που θα επιφέρει στην καθημερινότητα των πολιτών η επίτευξη της ευφυούς κινητικότητας καθώς και στα οφέλη που μπορεί να έχει ο χώρος στις εφαρμογές ITS.  
 
Οι σημαντικές προθεσμίες του συνεδρίου είναι οι εξής:          
 
  • Υποβολή περίληψης τεχνικών εργασιών αλλά και πλήρη επιστημονικά άρθρα μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2015.
  • Υποβολή προτάσεων για την διοργάνωση εκδηλώσεων ειδικού ενδιαφέροντος (Special Interest Sessions) μέχρι 19 Ιανουαρίου 2015.
 
Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.associationhq.com/be-bruga/associationhq/eBlasts/ertico/eBlast-1116.html