Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Τιμητική υποστήριξη ITS Hellas στο 2o Smart & Sustainable Cities Conference

Το 2o Smart & Sustainable Cities Conference που θα λάβει χώρα την Τρίτη 1η Απριλίου 2014, στο Αμφιθέατρο ΟΤΕ Αcademy, στην Αθήνα τελείται υπό την Τιμητική υποστήριξη του ITS Hellas. Το Συνέδριο διοργανώνεται από τη Boussias Communications, με στόχο να ενώσει σε μία μόνο ημέρα όλους τους ενδιαφερόμενους για τις έξυπνες ελληνικές πόλεις.

 

 

Η θεματολογία του συνεδρίου θα αναπτυχθεί με βάση τους εξής πυλώνες αναφοράς:

 

Þ    Νέο Αστικό Περιβάλλον: Στρατηγική, Προκλήσεις & Τρόποι Υλοποίησης

Þ    Καινοτομία & Τεχνολογία: Συμβολή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων

Þ    Έξυπνες Πόλεις: Καλές Πρακτικές

 

Þ   Η Έξυπνη Πόλη στην Ελλάδα του 2014: Επίδραση & Αξιοποίηση Οικονομικών, Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Παραμέτρων στη Στρατηγική και τις Επενδύσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωση:  http://smartandsustainablecities.boussiasconferences.gr/