Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Συνέδριο ITS-Hellas, 15-6 Δεκεμβρίου 2015 στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι το πρώτο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου).

Η σημασία και η συνεισφορά των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) θεωρείται θεμελιώδης σε παγκόσμιο επίπεδο για την αύξηση της ασφάλειας και αποδοτικότητας των υποδομών, μέσων και δικτύων μεταφορών. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και τις προοπτικές των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ), στόχος του συνεδρίου είναι να θέσει στο επίκεντρο του διαλόγου το θέμα της ευρείας εφαρμογής τους στην Ελλάδα ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας αλλά και διασφάλισης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών προς όφελος των χρηστών αλλά και του περιβάλλοντος.
Το Συνέδριο διοργανώνει ο «Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - ΙΤS Hellas» στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για τη διάδοση και χρήση των συστημάτων ΙΤS στη χώρα και τη διασφάλιση των συνθηκών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών μεταφορών παγκοσμίως.
Τα θέματα που αναμένεται να αναλυθούν σε μια σειρά τεχνικών συνεδριών και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης από εξέχοντες Έλληνες και ξένους ομιλητές είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

  • ΕΣΜ ως βασικός παράγοντας για Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις.
  • Πολυτροπικότητα και διατροπικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Συνεργατικά συστήματα μεταφορών για τη σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών.
  • Τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες ΕΣΜ για την οδική ασφάλεια (πχ. eCall).
  • Κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικά δίκτυα.
  • Προστασία περιβάλλοντος και Ηλεκτρο-κινητικότητα.
  • Αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφορών, μια ολιστική προσέγγιση.
  • Έρευνα και καινοτομία στον τομέα των ΕΣΜ, καταγραφή των εθνικών αναγκών και τον προσδιορισμό των επόμενων βημάτων.
  • Τεχνικό και νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα: Εθνική Στρατηγική και Εθνική Αρχιτεκτονική γα τα ΕΣΜ.

Παράλληλα θα λάβει χώρα έκθεση, στα πλαίσια της οποίας θα παρουσιαστούν οι ελληνικές ερευνητικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες και καινοτομίες στον τομέα των ΕΣΜ.
Το συνέδριο απευθύνεται σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, τους κατασκευαστές, τις διαχειριστικές αρχές, άλλους επαγγελματίες αλλά και τους τελικούς χρήστεςκαι αναμένεται να αποτελέσει την πιο δυναμική συνάντηση του χώρου των Μεταφορών στην Ελλάδα, με συνακόλουθα οφέλη τη στοχευμένη ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν καθώς και τον καθορισμό των κατάλληλων λύσεων αλλά και την ενίσχυση της δικτύωσης των ενδιαφερόμενων