Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

1η Τακτική Γενική Συνέλευση ITS-HELLAS

 

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του ITS HELLAS, η οποία εξέλεξε το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 

Πρόεδρος : Βασίλης Μιζάρας (INFOTRIP)

 

Αντιπρόεδρος : Οδυσσέας Ράπτης (Δήμος Τρικκαίων)

 

Γενικός Γραμματέας : Άγγελος Αμδίτης (ΕΠΙΣΕΥ)

 

Ταμίας : Κωνσταντίνος Χανιώτης (TELENAVIS)

 

 

Μέλη :

Απόστολος Μπιζάκης (TREDIT)

Γεωργία Αϋφαντοπούλου (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ)

Γιώργος Εμμανουηλίδης (DENCO)

 

Αναπληρωματικό Μέλος : Παναγιώτης Λαιμός (G4S)