Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Συμμετοχή της ITS HELLAS στο 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ITS Hellas συμμετείχε στο 4ο Συνέδριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, στις 12 – 13 Μαΐου 2011, με θέμα: «Πράσινες Τεχνολογίες: Ενέργεια, Μεταφορές, Αγροτική Παραγωγή».

Στόχος του συνεδρίου, όπως τόνισαν ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Καθ. Γ. Γιαννόπουλος και ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη κος Christian Thimonier, ήταν η ανάδειξη των πρόσφατων τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Αγροτικής Παραγωγής.

 

 

 

Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας όσον αφορά στις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε Εφαρμογές Πράσινης Αστικής Κινητικότητας, όπου συμμετείχε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ITS Hellas, κος Βασίλειος Μιζάρας καθώς επίσης και οι κκ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Σαρηγιάννης, Διευθυντής Ανατολικής ΑΕ, Γεώργιος Δημαρέλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης και Μαρία Μορφουλάκη, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ.

Μερικά από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της συζήτησης ήταν ότι η Πράσινη Αστική Κινητικότητα θα πρέπει να εξυπηρετεί την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη κοινωνική δικαιοσύνη, κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών διαδικτύου για διευκόλυνση των μεταφορών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές για τον περιορισμό των ενεργοβόρων μέσων μεταφοράς και την προώθηση μέσων φιλικών προς το περιβάλλον.

 

Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν πάνω από 250 σύνεδροι, ενώ παράλληλα μεταδίδονταν ζωντανά από το web tv του www.ka-business.gr.