Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Νέα της ITS Hellas

Συμμετοχή της ITS HELLAS στο 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ITS Hellas συμμετείχε στο 4ο Συνέδριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, στις 12 – 13 Μαΐου 2011, με θέμα: «Πράσινες Τεχνολογίες: Ενέργεια, Μεταφορές, Αγροτική Παραγωγή».

Στόχος του συνεδρίου, όπως τόνισαν ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Καθ. Γ. Γιαννόπουλος και ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη κος Christian Thimonier, ήταν η ανάδειξη των πρόσφατων τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Αγροτικής Παραγωγής.

Περισσότερα...

1η Τακτική Γενική Συνέλευση ITS-HELLAS

 

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του ITS HELLAS, η οποία εξέλεξε το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 

Πρόεδρος : Βασίλης Μιζάρας (INFOTRIP)

 

Αντιπρόεδρος : Οδυσσέας Ράπτης (Δήμος Τρικκαίων)

 

Γενικός Γραμματέας : Άγγελος Αμδίτης (ΕΠΙΣΕΥ)

 

Ταμίας : Κωνσταντίνος Χανιώτης (TELENAVIS)

 

 

Μέλη :

Απόστολος Μπιζάκης (TREDIT)

Γεωργία Αϋφαντοπούλου (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ)

Γιώργος Εμμανουηλίδης (DENCO)

 

Αναπληρωματικό Μέλος : Παναγιώτης Λαιμός (G4S)