Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Νέα

Συνέδριο ITS-Hellas, 15-6 Δεκεμβρίου 2015 στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι το πρώτο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου).

Η σημασία και η συνεισφορά των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) θεωρείται θεμελιώδης σε παγκόσμιο επίπεδο για την αύξηση της ασφάλειας και αποδοτικότητας των υποδομών, μέσων και δικτύων μεταφορών. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και τις προοπτικές των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ), στόχος του συνεδρίου είναι να θέσει στο επίκεντρο του διαλόγου το θέμα της ευρείας εφαρμογής τους στην Ελλάδα ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας αλλά και διασφάλισης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών προς όφελος των χρηστών αλλά και του περιβάλλοντος.
Το Συνέδριο διοργανώνει ο «Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - ΙΤS Hellas» στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για τη διάδοση και χρήση των συστημάτων ΙΤS στη χώρα και τη διασφάλιση των συνθηκών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών στον τομέα των ευφυών μεταφορών παγκοσμίως.
Τα θέματα που αναμένεται να αναλυθούν σε μια σειρά τεχνικών συνεδριών και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης από εξέχοντες Έλληνες και ξένους ομιλητές είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

 • ΕΣΜ ως βασικός παράγοντας για Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις.
 • Πολυτροπικότητα και διατροπικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Συνεργατικά συστήματα μεταφορών για τη σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών.
 • Τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες ΕΣΜ για την οδική ασφάλεια (πχ. eCall).
 • Κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικά δίκτυα.
 • Προστασία περιβάλλοντος και Ηλεκτρο-κινητικότητα.
 • Αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφορών, μια ολιστική προσέγγιση.
 • Έρευνα και καινοτομία στον τομέα των ΕΣΜ, καταγραφή των εθνικών αναγκών και τον προσδιορισμό των επόμενων βημάτων.
 • Τεχνικό και νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα: Εθνική Στρατηγική και Εθνική Αρχιτεκτονική γα τα ΕΣΜ.

Παράλληλα θα λάβει χώρα έκθεση, στα πλαίσια της οποίας θα παρουσιαστούν οι ελληνικές ερευνητικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες και καινοτομίες στον τομέα των ΕΣΜ.
Το συνέδριο απευθύνεται σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, τους κατασκευαστές, τις διαχειριστικές αρχές, άλλους επαγγελματίες αλλά και τους τελικούς χρήστεςκαι αναμένεται να αποτελέσει την πιο δυναμική συνάντηση του χώρου των Μεταφορών στην Ελλάδα, με συνακόλουθα οφέλη τη στοχευμένη ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν καθώς και τον καθορισμό των κατάλληλων λύσεων αλλά και την ενίσχυση της δικτύωσης των ενδιαφερόμενων

Παρουσίαση ITS Hellas στο διεθνές συνέδριο "ITS, eCall and Road Safety"

ITS Hellas συμμετείχε στην έκθεση που έλαβε χώρα και πλαίσια του  διεθνούς συνεδρίου "ITS, eCall and Road Safety", το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στις 25 Απριλίου 2014. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΥ., το ΕΠΙΣΕΥ και την ERTICO ΙΤS Europe στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συμμετοχής του Υπουργείου στο ευρωπαϊκό πιλοτικό έργο HeERO.

Περισσότερα...

Παρουσίαση του ITS Hellas στο 2ο Smart & Sustainable Cities Conference

Το ITS Hellas συμμετείχε στο 2ο Smart and Sustainable Cities Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 1η Απριλίου 2014, στο Αμφιθέατρο ΟΤΕ Αcademy, στην Αθήνα, υπό την Τιμητική Υποστήριξη του Οργανισμού.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου ο Πρόεδρος του ITS Hellas Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Ερευνητής Α’ ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ, πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: "ITS as a Key Factor for Smart and Sustainable Cities".

Περισσότερα...

Τιμητική υποστήριξη ITS Hellas στο 2o Smart & Sustainable Cities Conference

Το 2o Smart & Sustainable Cities Conference που θα λάβει χώρα την Τρίτη 1η Απριλίου 2014, στο Αμφιθέατρο ΟΤΕ Αcademy, στην Αθήνα τελείται υπό την Τιμητική υποστήριξη του ITS Hellas. Το Συνέδριο διοργανώνεται από τη Boussias Communications, με στόχο να ενώσει σε μία μόνο ημέρα όλους τους ενδιαφερόμενους για τις έξυπνες ελληνικές πόλεις.

Περισσότερα...

Συμμετοχή της ITS HELLAS στο 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ITS Hellas συμμετείχε στο 4ο Συνέδριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας που συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, στις 12 – 13 Μαΐου 2011, με θέμα: «Πράσινες Τεχνολογίες: Ενέργεια, Μεταφορές, Αγροτική Παραγωγή».

Στόχος του συνεδρίου, όπως τόνισαν ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Καθ. Γ. Γιαννόπουλος και ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη κος Christian Thimonier, ήταν η ανάδειξη των πρόσφατων τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Αγροτικής Παραγωγής.

Περισσότερα...

1η Τακτική Γενική Συνέλευση ITS-HELLAS

 

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του ITS HELLAS, η οποία εξέλεξε το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 

Πρόεδρος : Βασίλης Μιζάρας (INFOTRIP)

 

Αντιπρόεδρος : Οδυσσέας Ράπτης (Δήμος Τρικκαίων)

 

Γενικός Γραμματέας : Άγγελος Αμδίτης (ΕΠΙΣΕΥ)

 

Ταμίας : Κωνσταντίνος Χανιώτης (TELENAVIS)

 

 

Μέλη :

Απόστολος Μπιζάκης (TREDIT)

Γεωργία Αϋφαντοπούλου (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ)

Γιώργος Εμμανουηλίδης (DENCO)

 

Αναπληρωματικό Μέλος : Παναγιώτης Λαιμός (G4S)

 

I_HeERO – Infrastructure Harmonised eCall European Pilot implementation in Greece

On Tuesday, 24 October 2017 the Greek partners of the I_HeERO – “Infrastructure Harmonised eCall European Pilot” project will present their results at the Hellenic Ministry of Infrastructure and Transport facilities, in Athens (Anastaseos 2 & Tsigante, GR-156 69  Papagos, Greece). The event is part of eCall for HGVs Demo Tour, organised in several European cities, including Athens, to showcase the potential of eCall to save lives following traffic accidents involving Heavy Goods Vehicles (HGVs), buses and coaches.

The main objectives of the event in Athens are:

 • To present the Ι_HeERO final achievements and outcomes;
 • To highlight the road safety benefits of eCall for HGVs and passenger cars;
 • To show the road safety benefits an electronic consignment note (eCMR) can bring to eCall for HGVs by providing information on transported goods.

During the event you will have the opportunity to learn about the road safety benefits of eCall for HGVs thanks to a hands-on demonstration with an eCall equipped truck. In addition, eCall for passenger cars and an eCall enabled PSAP will also be showcased as a result of the Greek partners’ effort towards the implementation of the I_HeERO objectives.

The event is organised by the ITS Hellas member, ICCS, in cooperation with the Hellenic Minstry of Infrastructure and Transport and is expected to attract a wide variety of participants from private and public institutions, local authorities, academic and research communities, manufacturers, road transport professionals and end users associations.

Please register using this form https://www.eventbrite.com/e/iheero-workshop-demonstration-in-athens-tickets-36713170080 by Tuesday, 17 October the latest.

The draft agenda is available here as a pdf.

For any further questions please contact us via email to Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

NeMo Stakeholder forum & Training Session

We are glad to announce that the NeMo EU project (http://nemo-emobility.eu/) organises its 1st Stakeholder Forum Conference on Thursday, 12 October 2017 at IBM premises in Ehningen (near Stuttgart). The Conference will take place following on from the International Electric Vehicle Symposium and Trade Fair (EVS30) to be held from 9 to 11 October 2017. The official invitation is available here.

NeMo –Hyper Network for electro-Mobility– is an H2020 European project, coordinated by the ITS Hellas member ICCS, that brings together 19 partners from eight European countries, to build a Hyper-network of tools, models and services to provide seamless interoperability of Electromobility services among all relevant actors. To this end, the project will develop a distributed environment with open architecture based on standardised interfaces. Actors in the Electromobility sector will be able to connect and interact seamlessly, in order to exchange data and to provide improved ICT services via an open virtual Cloud Marketplace.

1st Stakeholder Forum Conference participants will have the chance to learn more about the developments made in the first year of this 3-year project, and specifically the:

 • Steps taken for building an Electromobility Hyper-Network  with basic aim to increase interoperability of services for electric vehicles across Europe;
 • Solutions proposed for an Open European Inter-Roaming Protocol, which will allow Electromobility roaming platforms to connect to each other.

A break-out training session focusing on Interoperable Electromobility Services will be also held in parallel to the Conference’s technical presentations. This will be the first of a series of NeMo training activities, to be organised during the project’s lifetime, with basic aim to familiarise interested app developers, researchers and PhD students with the NeMo Service development environments and Hyper-Network. Training events will also provide them with all necessary information and tools for their potential participation at the NeMo Hackathon that is planned towards project’s end.

Learn more and register at: http://nemo-emobility.eu/nemo-stakeholder-forum-conference/