Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

CAPITAL

CAPITAL “Collaborative cApacity Programme on Its Training‐educAtion and Liaison» is a CSA Coordination and Support Action coordinated by ERTICO and implemented by 11 partners from 7 European Countries. The project that runs from November 2016 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research & innovation programme under grant agreement no 724106. From Greece ITS Hellas and its member CERTH are participating as full partners in the CAPITAL consortium.

The aim of the CAPITAL project is to design and deliver a collaborative capacity‐building programme (comprising of training and further education) for practitioners in the public and private sector in the field of (Cooperative) ITS deployment. The CAPITAL project will particularly develop an open platform offering training modules, hands‐on training in 6 cities and awareness raising and liaison activities focusing on the benefits of ITS.

Εθνικά Έργα

Εθνικά Έργα

ΟΝΟΜΑ έργου 
Αρχή (συν) Χρηματοδότησης
Διάρκεια (Από-μέχρι)
Εταίροι-Μέλη ITS Hellas

ΚΡΗΠΙΣ

ΓΓΕΤ Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2015 CERTH-HIT

CARMA: building an innovative and comprehensive ICT system targeted for supporting and promoting Green daily commuting habits

 "Synergasia 2011" 2012-2015 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

RARE: Development of Earthquake Rapid Response System for
Metropolitan Motorways

 "Synergasia 2011" 2012-2015 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ISTUDENT ΓΓΕΤ Απρίλιος 2013 - Μάρτιος 2015 INFOTRIP, IMET, G4S
TRAFFIC PROGNOSIS ΓΓΕΤ

Ιούνιος 2012 - Μάιος 2015

 

INFOTRIP
ATLAS:  Advanced Tourism Planning System "Synergasia 2011" Δεκέμβριος 2012- Μάρτιος 2015 LINK TECHNOLOGIES
ALPINE: A Low Power, Intelligent sensor Network architecture for Environmental Management "Synergasia 2011" Απρίλιος 2013- Ιούλιος 2015 LINK TECHNOLOGIES
BusGrid: A unified information system for productivity and customer service improvement in the Public Transportation Companies Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Μάρτιος 2014- Ιούλιος 2015 LINK TECHNOLOGIES

Ευρωπαϊκά Έργα

Ευρωπαικά Έργα

ΟΝΟΜΑ έργου 
Αρχή (συν) Χρηματοδότησης
Διάρκεια (Από-μέχρι)
Εταίροι-Μέλη ITS Hellas

FABRIC: FeAsiBility analysis & development of on-Road chargIng solutions for future electric vehiCles

EU/FP7  Jan 2014 - Dec 2017 ΕΠΙΣΕΥ
AutoNet2030: Co-operative Systems in Support of Networked Automated Driving by 2030 EU/FP7  Nov 2013 – Oct 2016 ΕΠΙΣΕΥ
AdaptIVe: Automated Driving Applications & Technologies for Intelligent Vehicles EU/FP7  Jan 2014 - Jun 2017 ΕΠΙΣΕΥ
Compass4D: Piloting cooperative Services for deployment EU/ICT PSP Jan 2013 - Dec 2015 CERTH-HIT, ΕΠΙΣΕΥ, Infotrip
TEAM: Tomorrow’s Elastic, Adaptive Mobility  EU/FP7 Jan 2012 - Nov 2016 ΕΠΙΣΕΥ, Infotrip, e-Trikala
Citymobil2: Cities demonstrating cybernetic mobility EU/FP7  Sept 2012 - Aug 2016 ΕΠΙΣΕΥ, e-Trikala
MOBiNET: Co-operative ITS Systems for Enhanced Electric Vehicle Mobility EU/FP7 Nov 2012 - Oct 2016 ΕΠΙΣΕΥ, e-Trikala
VRA: Support action for Vehicle & Road Automation network EU/FP7 Jul 2013-Dec 2016 ΕΠΙΣΕΥ
MyWay: European Smart Mobility Resource Manager EU/FP7  Sept 2013 - Feb 2016 ΕΠΙΣΕΥ, e-Trikala
SENSKIN: SENsing SKIN' for Monitoring-Based Maintenance of the Transport Infrastructure EU/ Horizon 2020  Jun 2015- Nov 2018 ΕΠΙΣΕΥ
PASSME: Personalised Airport Systems for Seamless Mobility & Experience EU/ Horizon 2020  Jun 2015- May 2018 ΕΠΙΣΕΥ
ITS Observatory EU/ Horizon 2020  May 2015- Apr 2017 ΕΠΙΣΕΥ, CERTH - HIT
CO-GISTICS: Deploying Cooperative Logistics EU/ICT PSP January 2014 - December 2016 CERTH-HIT, TREDIT SA
OPTIMUM: Multi-source Big Data Fusion Driven Proactivity for Intelligent Mobility EU/Horizon 2020 May 2015 - April 2018 TREDIT SA
MobiS: Personalised Mobility Services for energy efficiency and security through advanced Artificail intelligence techniques EU/FP7 Oct 2012 - Oct 2015 Infotrip
METPEX: MEasurement Tool to determine the quality of Passenger EXperience EU/FP7 Nov2012 – Oct 2015 SBOING
VENIS Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services EU/FP7 March 2011- August 2015 LINK TECHNOLOGIES
SMART-NRG— Industry-academia partnership for the design and implementation of an efficient, reliable and secure smart energy network FP7-PEOPLE-2013-IAPP July 2014- December 2017 LINK TECHNOLOGIES

Εμπορικά Έργα

Όνομα έργου

Περιγραφή

Εταίροι-Μέλη ITS Hellas

 

OΑΣΘ

 

"Εφαρμογή Βαρδιολογίου Εφαρμογή Μισθοδοσίας Εφαρμογή Έκδοσης Εισιτηρίων Έξυπνες Στάσεις Εφαρμογή Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού Εφαρμογή και Εξοπλισμός Τηλεματικής"

 LINK TECHNOLOGIES
Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου

 

"Εφαρμογή και Εξοπλισμός Τηλεματικής"

 LINK TECHNOLOGIES
Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας

 

"Εφαρμογή Προγραμματισμού Δρομολογίων"

 LINK TECHNOLOGIES
Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας

"Εφαρμογή Βαρδιολογίου Εφαρμογή και Εξοπλισμός Τηλεματικής"

LINK TECHNOLOGIES

ΚΤΕΛ Αττικής

"Εφαρμογή Βαρδιολογίου, Εφαρμογή Μισθοδοσίας, Εφαρμογή Έκδοσης Εισιτηρίων, Εφαρμογή Τηλεματικής"

LINK TECHNOLOGIES
ΚΤΕΛ Ηρακλείου

"Εφαρμογή και Εξοπλισμός Τηλεματικής, Εφαρμογή Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού Έξυπνες Στάσεις"

LINK TECHNOLOGIES
ΚΤΕΛ Ιωαννίνων

"Εφαρμογή και Εξοπλισμός Τηλεματικής Έξυπνες Στάσεις"

LINK TECHNOLOGIES
ΚΤΕΛ Χαλκίδας

"Εφαρμογή και Εξοπλισμός Τηλεματικής"

LINK TECHNOLOGIES
ΚΤΕΛ Χαλκιδικής

"Εφαρμογή Έκδοσης Εισιτηρίων, Εφαρμογή Ενημέρωσης Αναχωρήσεων - Αφίξεων, Εφαρμογή Διαχείρισης Αποθήκης"

LINK TECHNOLOGIES
ΚΤΕΛ Χανίων

"Εφαρμογή και Εξοπλισμός Τηλεματικής, Έξυπνες Στάσεις"

LINK TECHNOLOGIES