Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Εθνικά Έργα

Εθνικά Έργα

ΟΝΟΜΑ έργου 
Αρχή (συν) Χρηματοδότησης
Διάρκεια (Από-μέχρι)
Εταίροι-Μέλη ITS Hellas

ΚΡΗΠΙΣ

ΓΓΕΤ Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2015 CERTH-HIT

CARMA: building an innovative and comprehensive ICT system targeted for supporting and promoting Green daily commuting habits

 "Synergasia 2011" 2012-2015 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

RARE: Development of Earthquake Rapid Response System for
Metropolitan Motorways

 "Synergasia 2011" 2012-2015 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ISTUDENT ΓΓΕΤ Απρίλιος 2013 - Μάρτιος 2015 INFOTRIP, IMET, G4S
TRAFFIC PROGNOSIS ΓΓΕΤ

Ιούνιος 2012 - Μάιος 2015

 

INFOTRIP
ATLAS:  Advanced Tourism Planning System "Synergasia 2011" Δεκέμβριος 2012- Μάρτιος 2015 LINK TECHNOLOGIES
ALPINE: A Low Power, Intelligent sensor Network architecture for Environmental Management "Synergasia 2011" Απρίλιος 2013- Ιούλιος 2015 LINK TECHNOLOGIES
BusGrid: A unified information system for productivity and customer service improvement in the Public Transportation Companies Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Μάρτιος 2014- Ιούλιος 2015 LINK TECHNOLOGIES